Voldsoffererstatning

Personer som er utsatt for vold, mishandling eller overgrep har som regel krav på fri rettshjelp og gratis advokatbistand. Det samme gjelder mishandling i nære relasjoner og familievold. Et minstekrav for å få fri rettshjelp er at det kan dokumenteres en form for fysisk eller psykisk skade. I alvorlige saker kan det søkes om oppnevnelse av bistandsadvokat som også vil dekke utgifter til å søke om voldsoffererstatning.

Det kan gis fri rettshjelp ved søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning. Bistand omfatter rådgivning for å skaffe grunnlag for søknad og bistand til å ferdigstille søknad om voldsoffererstatning. Ordningen omfatter også bistand til å klage ved helt eller delvis avslag på søknaden.

Søknader om voldsoffererstatning sendes normalt til Kontoret for voldsoffererstatning. Ved klage på avslag om voldsoffererstatning er Erstatningsnemnda for voldsofre klageorganet. Begge disse er statlige forvaltningsorganer.

Det er fire inngangsvilkår som må være oppfylt for å bli tilkjent voldsoffererstatning.

Aktuelle artikler:

No results found.

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer