Fri rettshjelp i oppsigelsessaker

Har du blitt utsatt for usaklig oppsigelse eller avskjed fra ditt arbeidsforhold?

Dersom du ønsker en vurdering av om oppsigelsen er usaklig eller ugyldig, kan du få bistand fra
en av våre advokater. Advokatbistand i saker om oppsigelse eller avskjed kan dekkes av
loven om fri rettshjelp.

Det er ulike vilkår for at en oppsigelse eller avskjed skal anses gyldig. Ved avskjed foreligger
strenge vilkår, dette er fordi en avskjed medfører at arbeidstakeren må gå på dagen.
Arbeidstakeren må ha begått et «grovt pliktbrudd» for at en avskjed skal anses gyldig.
Ved oppsigelse må det foreligge en «saklig grunn» for at en arbeidsgiver kan si opp en
arbeidstaker. En oppsigelse må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller
arbeidstakerens forhold.

Dersom din arbeidsgiver har begått usaklig oppsigelse eller avskjed, kan du ha rett til
erstatning for tapt inntekt. Dersom du ønsker en vurdering av din sak, kan du kontakte våre
advokater. Advokatbistanden dekkes av loven om fri rettshjelp uavhengig av om du er
midlertidig eller fast ansatt.

Tvister angående arbeidsforhold er behovsprøvd. Det vil si at det foreligger visse vilkår for at
advokatbistanden dekkes av fri rettshjelp. Vilkårene gjelder inntekt og formue. Dersom du er
enslig foreligger en inntektsgrense på kr 350.000,- og dersom du har samboer eller ektefelle
kan ikke samlet inntekt overstige kr 540.000,-. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr
150.000,-.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer