Fri rettshjelp i gjeldssaker

Saker om privat gjeld er normalt ikke dekket av fri rettshjelpsordningen

Dersom du har såpass mye gjeld at den er vanskelig å betjene, kan namsmannen veilede deg. Eksempelvis kan namsmannen informere deg om frivillig og tvungen gjeldsordning og hvordan du kan gå frem. I private gjeldssaker har også retten plikt til å veilede deg, slik at du kan ivareta dine interesser i en rettssak.

Gjeldssaker kan ofte bli klaget inn til Forliksrådet. I sivile saker med tvistesum under 200 000 kroner er forliksrådet den laveste domstolen i Norge. Forliksrådet kan megle mellom partene og i noen tilfeller avsi dom. Dette gjøres typisk mellom den som skylder penger og den som har et krav. Det er den som sender inn en sak til Forliksrådet (klageren) som betaler for behandling av saken. Behandling av en sak i forliksrådet er en rimeligere måte å behandle saken på, sett opp mot de alminnelige domstolene.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer