august 2021

Nabosaker

Fri rettshjelp i nabotvister

En nabotvist vil normalt ikke dekkes av ordningen for fri rettshjelp, men vil derimot ofte kunne dekkes av hus- eller innboforsikringen din. Eksempler på tvister

Les mer »
Andre dekningsmuligheter

Fri rettshjelp i gjeldssaker

Saker om privat gjeld er normalt ikke dekket av fri rettshjelpsordningen Dersom du har såpass mye gjeld at den er vanskelig å betjene, kan namsmannen

Les mer »
Andre dekningsmuligheter

Fri rettshjelp ved ID-tyveri

Med dagens digitalisering kan hvem som helst bli utsatt for ID-tyveri. ID-tyveri kan påvirke den utsattes liv på svært mange områder og få store konsekvenser

Les mer »

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer