Fri rettshjelp ved ID-tyveri

Med dagens digitalisering kan hvem som helst bli utsatt for ID-tyveri. ID-tyveri kan påvirke
den utsattes liv på svært mange områder og få store konsekvenser for den enkelte. Det kan
derfor være behov for juridisk bistand. Saker om ID-tyveri dekkes normalt ikke av fri
rettshjelpsordningen. Det er derimot mange forsikringer og fagforeningsmedlemskap som
kan dekke utgiftene.

Forsikringer
Et eksempel på forsikring som kan dekke advokatutgiftene, er innboforsikring. De fleste har
innboforsikring dersom de eier eller leier sin egen bolig. Det må være spesifisert i
forsikringsavtalen at forsikringen dekker identitetstyveri. Dette er typisk tilfellet dersom man
har en utvidet innboforsikring. Også mange andre forsikringer dekker juridisk bistand ved
identitetstyveri. Vi kan hjelpe deg med å sjekke om din forsikring dekker vår bistand i saken din.

Fagforeningsmedlemskap
Ved medlemskap i fagforeninger, slik som LO og YS-forbundene, kan du i noen tilfeller ha krav
på advokathjelp også i private saker. Hvilket medlemskap du har vil være avgjørende.
Dersom du er usikker på om du har krav på juridisk hjelp, vil dette ofte være spesifisert i
avtalen du inngår med fagforeningen. Våre advokater kan også være behjelpelige med å
finne ut om ditt fagforeningsmedlemskap dekker privat anliggende.

Hva kan vi hjelpe med?
Våre advokater vil alltid hjelpe deg med å undersøke om du har forsikring eller
fagforeningsmedlemskap som kan dekke juridisk bistand for deg. Uansett om det dekkes
eller ikke, kan våre advokater bistå deg med det juridiske og i alle tilfeller forsøke å
begrense skadeomfanget for deg som er utsatt for ID-tyveri.

Mishandling i nære relasjoner
Mishandling i nære relasjoner favner vidt etter straffelovens bestemmelser. Ikke bare fysisk
vold regnes som mishandling, men også psykisk og økonomisk misbruk er omfattet. Mishandlingen kan
for eksempel skje ved bruk av trusler, tvang eller at noen i en nær relasjon kontrollerer deg
økonomisk eller på annen måte. Alle saker om vold er ikke mishandling. Det er visse krav til
alvorlighetsgrad og omfang for at det kan kategoriseres som mishandling. Eksempelvis legges det vekt
på om mishandlingen er vedvarende og gjentakende. Dersom du har vært utsatt for
mishandling i nære relasjoner, kan du ha krav på fri rettshjelp.

Hva er en nær relasjon?
Dersom du er utsatt for vold av noen i nær relasjon til deg, har du i de fleste tilfeller krav på
fri rettshjelp. Med nær relasjon menes eksempelvis ektefelle, foreldre, barn og samboer, i
tillegg til andre i samme husstand som gjerningspersonen. Dette er ikke en uttømmende
liste.

Har jeg krav på erstatning?
Dersom du er utsatt for mishandling, kan du også ha krav på bistand i forbindelse med
søknad om erstatning. Våre advokater har god oversikt over denne prosessen og vil også
kunne vurdere erstatningens størrelse ut fra sakens karakter og omfang.

Hva kan vi hjelpe med?
En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med etterforskning og
domstolsbehandling av saken. Advokaten vil også veilede den fornærmede og sammen med
fornærmede avgjøre hvilke skritt som skal tas i forbindelse med saken. Bistandsadvokaten
kan også fremme erstatningskrav på vegne av fornærmede.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer