Vi hjelper deg med

FRI RETTSHJELP

Rettshjelpskalkulator.no består av et team i advokatfirmaet Salomon Johansen som har som hovedoppgave å undersøke om personer kan få advokatbistand gjennom fri rettshjelp, rettshjelpsforsikring eller gjennom andre ordninger.

Rettshjelpskalkulator

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

Det kan se ut som du har krav på fri rettshjelp. Kontakt oss i dag, så sjekker vi om vi kan hjelpe deg videre.
Det ser ikke ut som du har krav på fri rettshjelp under normale omstendigheter. Du kan likevel kontakte oss, så ser vi om det finnes løsninger

Egenandel for klient er kr. 1 140,-. Noen saker er uten egenandel. Snakk med oss, så undersøker vi om det er egenandel i din sak.

Siste nytt fra Rettshjelpskalkulator.no

Yrkesskade og yrkessykdom

Yrkesskade og yrkessykdom

Hva sier loven om yrkesskade? «I arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden»For å ha krav på erstatning, så må blant annet vilkårene over være oppfylt. Disse

Les mer »
Nabosaker

Fri rettshjelp i nabotvister

En nabotvist vil normalt ikke dekkes av ordningen for fri rettshjelp, men vil derimot ofte kunne dekkes av hus- eller innboforsikringen din. Eksempler på tvister

Les mer »
Andre dekningsmuligheter

Fri rettshjelp i gjeldssaker

Saker om privat gjeld er normalt ikke dekket av fri rettshjelpsordningen Dersom du har såpass mye gjeld at den er vanskelig å betjene, kan namsmannen

Les mer »
top-down-view-of-a-statue-of-justice-e1622361165148.jpg
Vi hjelper deg med
Fri Rettshjelp
Rettshjelpskalkulator.no består av et team som har som hovedoppgave å undersøke om personer kan få advokatbistand gjennom fri rettshjelp, rettshjelpsforsikring eller gjennom andre ordninger.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer