Fri rettshjelp i nabotvister

En nabotvist vil normalt ikke dekkes av ordningen for fri rettshjelp, men vil derimot ofte kunne dekkes av hus- eller innboforsikringen din.

Eksempler på tvister mellom naboer er tomtegrensekonflikter, støy, veirett, felling eller beskjæring av trær eller busker, skjerming av innsyn eller utbygging på nabotomt. Mange nabotvister havner i konfliktrådet, som vil forsøke å megle mellom partene. En del saker havner også i forliksrådet dersom tvistesummen (verdien på det man strides om) er under 200 000 kroner. Saken behandles i tingretten dersom summen er over dette beløpet.

Hvordan vet jeg om forsikringen min dekker saken?
Ofte vil det være spesifisert i din forsikring hvilke saksområder eller tvister som dekkes. Dersom du eier et hus i et sameie eller borettslag, kan du være forsikret gjennom disse. Andre forsikringer, slik som innbo- og hytteforsikringer fra de største selskapene, vil typisk dekke utgifter til nabotvister.

Hva kan vi hjelpe med?
Våre advokater vil alltid hjelpe deg med å undersøke om du har forsikring som kan dekke juridisk bistand. Dersom du har en forsikring, kan våre advokater søke om dekning av utgifter på vegne av deg. Uansett om tilfellet dekkes eller ikke, kan våre advokater bistå deg med det juridiske og forsøke å finne den beste mulige løsningen i nabotvisten.

Facebook
Twitter
LinkedIn

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer