Vernepliktige i førstegangstjenesten

Vernepliktige i førstegangstjenesten har krav på fritt rettsråd uten behovsprøving i saker etter ekteskapsloven, barneloven, husstandsfelleskapsloven, husleieloven og arbeidsmiljøloven. Det samme gjelder sivile tjenestepliktige.

Det stilles krav om at det rettslige problemet har oppstått etter påbegynt verneplikt. 

Aktuelle artikler:

No results found.

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer