Tvangsekteskap

Tvangsekteskap gir krav på fri rettshjelp som bistandsadvokat i forbindelse med straffesak. Det kan også fri rettshjelp i saker som ikke er anmeldt for å vareta fornærmede og for å gi annen naturlig og rimelig bistand.

Fritt rettsråd kan i saker om tvangsekteskap relatere seg til å finne nytt bosted, få adressesperre, voldsalarm og navneendring. Hjelp til å kreve separasjon eller skilsmisse for å komme seg bort fra tvangsekteskapet omfattes også.

Aktuelle artikler:

No results found.

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer