Skilsmisse og separasjon

Saker etter ekteskapsloven, herunder saker om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring, kan etter søknad innvilges. Saker etter ekteskapsloven om formuesforholdet, underholdsplikt, gjeldsansvar, deling av formuen, ektefellebidrag og midlertidige avgjørelser om formue, er eksempler på saker der det kan søkes om fritt rettsråd. Rettshjelp gis dersom inntektsgrensene for fri rettshjelp er oppfylt.

Aktuelle artikler:

No results found.

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer