Psykisk helsevern

Det gis fri rettshjelp uten egenandel for å bistå under behandling av saker i Kontrollkommisjonen. Det oppnevnes advokat etter pasientens eget ønske. Rettshjelp omfatter advokatenes salær og andre utgifter, for eksempel utgifter til tolk. Pasienten har også krav på fri rettshjelp til å prøve saken for domstolene og ved ankebehandling.

Aktuelle artikler:

No results found.

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer