Opphør av samboerforhold

Det kan søkes om fritt rettsråd i alle saker som omfattes av husstandsfellesskapsloven, herunder rett til å overta felles bolig og overtakelse av husleiekontrakt. Rettshjelp gis dersom inntektsgrensene for fri rettshjelp er oppfylt

Aktuelle artikler:

No results found.

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer