Nabosaker

I tvistesaker mellom naboer vil saken normalt dekkes av innboforsikring eller boligforsikring med egenandel. For at forsikringen skal gjelde må det normalt ha oppstått en tvist mellom partene. En rettshjelpsdekning vil omfatte arbeid på alle stadier av saken, herunder forhandlinger og domstolsbehandling.

Aktuelle artikler:
Fri rettshjelp i nabotvister
En nabotvist vil normalt ikke dekkes av ordningen for fri rettshjelp, men vil derimot ofte kunne dekkes av hus- eller innboforsikringen din. Eksempler på tvister mellom naboer er tomtegrensekonflikter, støy, veirett, felling eller beskjæring av trær eller busker, skjerming av innsyn eller utbygging på nabotomt. Mange nabotvister havner i konfliktrådet, som vil forsøke å megle …

Fri rettshjelp i nabotvister Les mer »

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer