Lønnskrav

Det kan søkes om fri rettshjelp for å kreve inn lønn eller feriepenger. Det må da foreligge sterke velferdsmessige grunner for å få søknaden innvilget. Realiteten er ofte at arbeidstaker står uten arbeid og inntekt. Det kan i slike vanskelige situasjoner søkes om fri rettshjelp.

Manglende lønnsbetaling gir presumsjon for at arbeidsgiver ikke har penger til å betale sine ansatte, og det vil da være mulig å søke om dekning gjennom Statens lønnsgarantifond. Lønnsgarantifondet kan dekke lønn og feriepenger innen visse grenser. Fondet vil også dekke utgifter i forbindelse med inndrivelse og konkursbegjæring. For å få dekket mest mulig er det viktig å være så tidlig ute som mulig for å starte inndrivelsen av kravet. 

Aktuelle artikler:

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer