Husleierett, oppsigelse

Oppsigelse av leiekontrakt og protest på oppsigelse i strid med husleieloven, omfattes av ordningen med fri rettshjelp etter behovsprøving. Ordningen med fri rettshjelp gjelder saker om bolig som leietaker bebor. Andre leieforhold faller utenfor ordningen med fri rettshjelp. Merk at leietaker må protestere skriftlig på oppsigelsen innen én måned etter at den er mottatt for å kunne vise til at oppsigelsen er i strid med loven.

Aktuelle artikler:

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer