Erstatningssak etter vold

Det er flere rettshjelpsordninger som dekker rettshjelp til voldsofre. I alvorlige saker vil fornærmede ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Kreves det erstatning mot gjerningspersonen er det også fri rettshjelp uten behovsprøving, både for å fremme kravet og for å ta ut søksmål for domstolene. Ved ukjent gjerningsperson kan det også gis fri rettshjelp for å søke erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Aktuelle artikler:

No results found.

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer