Erstatning til etterlatte

Etterlate kan ha krav på fri rettshjelp i sak om erstatning etter personskade. Gjennom fri rettshjelp kan det avklares om det foreligger ansvarsgrunnlag og om det er økonomisk tap som følge av forsørgertap. Fri rettshjelp gis ved behovsprøving. I mange tilfeller vil det være andre ordninger som kan gi fri rettshjelp, bl.a. gjennom forsikringer og ansvarserkjennelser.

Aktuelle artikler:

No results found.

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer