Erstatning etter straffeforfølgelse

I saker om erstatning for urettmessig straffeforfølgelse, gis det gratis advokatbistand gjennom fri rettshjelp. Rettshjelp gjelder saker om urettmessig fengsling, varetekt og erstatning for skade på person eller ting i forbindelse med straffeforfølgelse. Du kan få bistand fra advokat til å fremsette krav om erstatning etter strafforfølgning. Hvis du har vært siktet i straffesaken vil advokatutgifter du har i forbindelse med erstatningskravet, bli dekket etter reglene i rettshjelploven.
Krav om dekning av utgifter til advokat skal fremsettes for statsforvalteren i søkers hjemfylke.

Aktuelle artikler:

No results found.

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer