Barnevern

I barnevernssaker har du rett til gratis advokatbistand i alle saker som behandles i Fylkesnemnda, tingretten og i ankesaker. Dette er saker om blant annet omsorgsovertagelse, samvær, foreldreansvar, adopsjon og tilbakeføring. Hvis det gjelder en undersøkelsessak kan det søkes om dekning gjennom fri rettshjelp eller ved å søke om rettshjelp som tiltak etter barnevernloven.

Aktuelle artikler:

No results found.

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer