Arbeidsrett, oppsigelse og avskjed

Arbeidstvist om et arbeidsforhold består eller saker som gjelder erstatning for opphør av et arbeidsforhold, kan dekkes av fri rettshjelp. Oppsigelser og avskjed omfattes av bestemmelsen, samt saker som gjelder om ansettelsesforholdet er midlertidig eller fast ansettelse.

Aktuelle artikler:

Vårt team svarer deg

Ta kontakt med vårt team. 

Maria Halvorsen Kanstad
Maria Halvorsen Kanstad Advokatfullmektig
Tonje Skarra
Tonje Skarra Advokat
Maja Sandvik
Maja Sandvik Advokatfullmektig

Har du rett på fri rettshjelp?

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer