Statue of justice symbol on law office workplace working document with Judge's gavel police handcuff
Vi hjelper deg med
Fri Rettshjelp
Rettshjelpskalkulator.no består av et team som har som hovedoppgave å undersøke om personer kan få advokatbistand gjennom fri rettshjelp, rettshjelpsforsikring eller gjennom andre ordninger.

Nya kalkis

Ved bruk av rettshjelpskalkulatoren nedenfor kan du finne ut om du oppfyller vilkåra for fri rettshjelp.

Du har krav på fri rettshjelp
Du har krav på fri rettshjelp
Du har ikke krav på fri rettshjelp under normale omstendigheter. Men du kan allikevel kontakte oss, så ser vi om det finnes løsninger.

Den offentlige salærsatsen er kr. 1121. Salærsatsen er egenandel i behovsprøvde saker. I saker med fri sakførsel utgjøre egenandelen 25 % av utgiftene, men likevel ikke mer enn 8 ganger salærsatsen.

Siste nytt fra Rettshjelpskalkulator.no

Yrkesskade og yrkessykdom

Yrkesskade og yrkessykdom

Hva sier loven om yrkesskade? «I arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden»For å ha krav på erstatning, så må blant annet vilkårene over være oppfylt. Disse

Les mer »
Nabosaker

Fri rettshjelp i nabotvister

En nabotvist vil normalt ikke dekkes av ordningen for fri rettshjelp, men vil derimot ofte kunne dekkes av hus- eller innboforsikringen din. Eksempler på tvister

Les mer »
Andre dekningsmuligheter

Fri rettshjelp i gjeldssaker

Saker om privat gjeld er normalt ikke dekket av fri rettshjelpsordningen Dersom du har såpass mye gjeld at den er vanskelig å betjene, kan namsmannen

Les mer »

Rettshjelpskalkulator.no består av et team som har som hovedoppgave å undersøke om personer kan få advokatbistand gjennom fri rettshjelp, rettshjelpsforsikring eller gjennom andre ordninger.

Oslo

Drammen

Copyright © 2024 Rettshjelpskalkulator.no, All rights reserved.

+47 22 12 04 48

Vårt team sitter klare

Send e-post

Vi responderer innen 24 timer